Deadline je tá časť zadania, ktorá keď sa prešvihne, tak už sa nedá opraviť.

Portfólio

Výber zopár z mojich posledných webov ktoré som s nadšením zmajstroval väčšinou pre partnerskké agentúry na základe nimi dodaného designu.

Moje projekty


Počas mojej profesionálnej kariéry sa mi z času na čas podarilo odpáliť veľkú vec.
Niekedy sa stalo, že projekt nefungoval a zanikol, no nasledujúce projekty sa uchytili a úspešne žijú dodnes.