Php

 • Objektovo (OOP)
 • Štruktúrovane
 • Do verzie 5.5

Html

 • Do HTML5
 • HTML Newsletre
 • Responzívne
 • Optimalizované po IE9

Css

 • Do verzie CSS 3.0
 • Klasicky aj Less
 • Responzívne
 • Media queries

JavaScript

 • Klasicky aj OOP
 • jQuery 1,2
 • Prototype
 • Pluginy pre jQuery

Frameworky

 • Zend Framework
 • Code Igniter

Cms

 • Joomla
 • Wordpress
+421 (0)905 903 980